Final List of Contestants Bigg Boss 7 Telugu

1.Bhole Shavali

2.Tasty Teja

3.Sai ketan Rao

4.Farzana

5.Priyanka Jain

6.Subha Sree

7.Pallavi Prashanth

8.Etv Prabhakar

Final list of contestants

1. Amardeep 2. Ambati Arjun 3. Actor Shivaji 4. Kranthi 5. Actor prabhakar 6. Shoba Shetty 7. Prince yawar 8. Aishwarya pisse 9. Priyanka Jain 10. Actress Farzana 11. Actress Shakeela 12. Sai ketan rao 13. Tasty teja 14. Subhashree 15. Bhole shavali 16. Pallavi Prashanth 17. Damini Bhatla 18. Aata sandeep 19. Anchor pratyusha 20. Nikhilu vijayendra Simha 21. Ritika Nayak